ทัศนธาตุ

ทัศนธาตุ

            คำว่า ทัศนธาตุ (องค์ประกอบภาพ) ทัศนธาตุหมายถึง องค์ประกอบภาพหรือองค์ประกอบที่สำคัญในงานศิลปะหรือทัศนศิลป์ ทัศนธาตุมีอะไรบ้าง เช่น จุด เส้น สี เงา รูปร่าง รูปร่าง พื้นผิว ฯลฯ ที่เราสามารถนำมารวมกันเพื่อสร้างผลงานศิลปะ มันมีหลายรูปแบบ ซึ่งจะให้มุมมองที่แตกต่างออกไป 

            องค์ประกอบที่มองเห็นได้สามารถสร้างอารมณ์ต่างๆ แก่ผู้ชมได้ ดังนั้นบ่อยครั้งที่ ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ จุด เส้น รูปร่าง แสง เงา แสง สี เนื้อสัมผัส เพราะเป็นปัจจุบัน ความรู้ของบุอุราจึงเป็นรากเหง้า ในทุกความงามตามธรรมชาติของมัน

ทัศนธาตุ

ส่วนประกอบ ทัศนธาตุ

            ทัศนธาตุ คือรู้วิธีสังเกตธรรมชาติโดยรอบและเลือกวัตถุธรรมชาติมาประกอบเป็นงานศิลปะ ดังนั้นจึงเป็นวิธีที่ง่ายและดีในการจัดระเบียบงานศิลปะ เรามาดูกันเลยว่า ทัศนธาตุมีอะไรบ้าง ส่วนประกอบ เป็นส่วนสำคัญที่สร้างรูปของทุกสิ่งที่เห็นด้วยตา องค์ประกอบทัศนธาตุ จะมีดังนี้ 

จุด (DOT) ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์

            จุด หมายถึง ทัศนธาตุ วัตถุที่เล็กที่สุดที่มองเห็นได้ ไม่มีความกว้าง ความยาว ความสูง ความหนา หรือความลึก มีจุด ทัศนธาตุง่ายๆ องค์ประกอบภาพที่เล็กที่สุดและมีขนาดเป็นจุด สามารถป้อนจุดได้เมื่อมีสถานที่รองรับ 

            จุด ถือเป็น รูปทัศนธาตุ องค์ประกอบพื้นฐานหรือพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานศิลปะ จุดเป็นพื้นฐานสำหรับองค์ประกอบภาพอื่นๆ เช่น เส้น รูปร่าง แบบฟอร์ม และพื้นผิว เราเห็นจุดในความเปราะบาง แสง เงาของธรรมชาติ เหมือนดวงดาวบนท้องฟ้า ในที่ต่างๆ ทัศนธาตุ จุด ง่ายๆ บนพื้นผิวของพืชและสัตว์ บนโขดหิน ในดิน ฯลฯ

เส้น (Line) ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์

           เส้น (Line) แสดงถึงองค์ประกอบ  ทัศนธาตุ  พื้นฐานที่สำคัญที่สุด มันคือแก่นแท้ของศิลปะทุกแขนง และเส้นเป็นพื้นฐานทางโครงสร้างของสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาล ลายเส้นถ่ายทอดความรู้สึกและรูปร่างของตัวเอง รวมทั้งเส้นตรงและเส้น สามารถใช้ ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ สร้างแนวใหม่ที่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างและช่วยแสดงความรู้สึกและอารมณ์ของศิลปิน และ รูปทัศนธาตุ เส้นแต่ละประเภทมีความหมายต่างกัน เช่น

 •  เส้นตรงให้ความรู้สึกกว้างขวาง  นุ่มนวล ดูผ่อนคลาย
 • ลายเส้นแนวตั้งให้ความรู้สึกสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง และประสบความสำเร็จ
 • เส้นทแยงมุมให้ความรู้สึกกระสับกระส่าย เคลื่อนไหวเร็ว เซอร์ไพรส์
 • เส้นโค้งให้ความรู้สึกละเอียดอ่อน หวาน สบาย นุ่ม เย้ายวน
 • เส้นโค้งเกลียว ความรู้สึกเคลื่อนไหว ผ่อนคลาย ขยายตัว จุดอ่อน
 • เส้นซิกแซกหรือซิกแซกให้ความรู้สึกกระวนกระวาย เครียด สับสน และขัดแย้งอย่างมาก
 • เส้นประให้ความรู้สึกขาดการเชื่อมต่อ ความไม่แน่นอน ความไม่มั่นคง

แนวความคิดและมุมมอง เส้น ทัศน ธาตุ ง่ายๆ เหล่านี้เป็นเพียงแนวทาง มันไม่ใช่ความรู้สึกที่ตายแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าใช้ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ชิงช้าหรือไม่ หากใช้เขียนวาจาลงบนการ์ตูนล้อเลียน จะให้ความรู้สึกเศร้า สิ้นหวัง เสียใจ แต่ถ้าโค้งขึ้น มันทำให้คุณอารมณ์ดีเป็นต้น

รูปร่างรูปทรงธรรมชาติ (รูปร่างและรูปทรง (Shape , Form))

            รูปร่าง ทัศนธาตุ  (Shape) หมายถึง เส้น รูปร่างรูปทรงธรรมชาติ รอบนอกลักษณะทางกายภาพของวัตถุ วัตถุ สิ่งของ คน สัตว์ และพืช มีลักษณะเป็น 2 มิติ กว้างและยาว รูปร่าง รูปทรง ศิลปะ  แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

 • รูปร่าง รูปร่างอิสระ สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งของทุกชนิด เช่น คน สัตว์ พืช เป็นต้น
 • รูปร่างอิสระ เรขาคณิต (รูปทรงเรขาคณิต) คือ รูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมีรูปร่างอย่างแน่นอน เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมและวงกลมเป็นต้น
 • รูปร่างอิสระ สร้างขึ้นตามความชอบของผู้ใช้ รู้สึกอิสระไม่มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับมัน ขึ้นอยู่กับผลกระทบของสิ่งแวดล้อม เช่น รูปทรงหยดน้ำ เมฆ และหิมะ เป็นต้น

           รูปทรงคือโครงสร้างโดยรวมของวัตถุในแบบ 3 มิติ คือ ความกว้าง ความยาว และความหนา หรือรู้สึกเหมือนท่อนล่าง ด้านล่างมีเนื้อที่ ปริมาณ และน้ำหนัก มี 2 แบบ 

 • เป็น รูปทัศนธาตุ เกิดจากการเชื่อมต่อเส้นใหม่เพื่อสร้างความกว้าง ความยาว ความหนา หรือความลึกในแบบ 3 มิติ
 • เป็นสิ่งที่มีลักษณะ แน่น ทึบ กะทัดรัด เช่น สามมิติในงานประติมากรรม สถาปัตยกรรม หรือรูปแบบ

ทัศนธาตุง่ายๆ พื้นที่ว่าง (Space)

            ช่องว่าง ทัศนธาตุ ถูกจับคู่กับรูปร่างเป็นคู่ที่มีความหมายตรงกันข้าม หรือจะขัดกับฟอร์ม แต่ ทัศนธาตุง่ายๆ นี้ก็ช่วยท้าทายฟอร์มให้มีความโดดเด่นที่สุด บริเวณว่าง มีความหมายต่างๆ เช่น หมายถึง อากาศรอบๆ แบบฟอร์ม หรือระยะห่างระหว่างตัวเลข หรือที่เรียกว่า “ช่องไฟ” เป็นต้น ตัวอย่างรูปและพื้นที่ว่าง ตามรูป

ทัศนธาตุ น้ำหนักอ่อน-แก่ (Tone)

            ในส่วนของ ทัศนธาตุ จุดอ่อนของแสงและเงาของตัวแบบ ทัศนธาตุ น้ำหนักอ่อน-แก่ สีที่มีระดับความเข้มต่างกันในทัศนศิลป์ ซึ่งใช้น้ำหนักตามธรรมชาติของแสงและเงาธรรมชาติ ซึ่งจะสอดคล้องกับ ทัศนธาตุ สี เพื่อขจัดความหนักเบาของรูปทรงและการรับรู้ถึงความเปราะบาง

พื้นผิว (Texture) พื้นผิวมีอะไรบ้าง

            คุณสมบัติ ทัศนธาตุ พื้นผิวของผลิตภัณฑ์  พื้นผิวมีอะไรบ้าง เช่น หยาบ ด้าน เงา เนียน เรียบหยาบและอื่น ๆ พื้นผิวสามารถส่งผลต่อการรับรู้ทางสายตา และสัมผัสซึ่งทั้งสอง ลักษณะของพื้นผิว เป็นพื้นผิวที่เป็นธรรมชาติบนพื้นผิวของงานศิลปะ และเนื้อสัมผัสนำไปสู่การต่อสู้ของศิลปิน

วงจรแม่สี สี (Color)

            คุณสมบัติ ทัศนธาตุ สี มีลักษณะเฉพาะในแง่ของ วงจรแม่สี ความเข้มหรือระดับของสี ซึ่งให้ความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบขึ้นอยู่กับลักษณะของ แม่สี ผสมสี แต่ละสี และอาจแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของแต่ละประเทศหรือพื้นที่ สีจึงช่วยให้เข้าใจและจัดหมวดหมู่ความท้าทายของผู้ชม องค์ประกอบภาพอื่นๆ ง่ายๆ

ผลงานทัศนธาตุ กับธรรมชาติ

            องค์ประกอบภาพ ทัศนธาตุ ในงานศิลปะคล้ายกับองค์ประกอบภาพใน ผลงานทัศนธาตุ หมายความว่าทั้งในศิลปะและในธรรมชาติ องค์ประกอบภาพถูกนำมาใช้เพื่อสร้างภาพแห่งความงามที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า นั่นคือความงามของศิลปะที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ประกอบภาพในงานศิลปะ ตรงกันข้ามกับองค์ประกอบภาพในสภาพแวดล้อม นั่นคือ รูปแบบพื้นฐานของทัศนธาตุ  องค์ประกอบภาพที่สร้างขึ้นในงานศิลปะเป็นคนใหม่ มันควรจะเป็นชิ้นงานศิลปะ แต่ องค์ประกอบศิลป์ อยู่รอบๆ บางสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมีอยู่แล้ว หากสามารถเปลี่ยนเป็นชิ้นงานศิลปะที่ผู้คนต้องทำได้

บทสรุป ทัศนธาตุ

            ตามที่ได้เรียนรู้แล้วว่า ทัศนธาตุ หมายถึงศิลปะ และพวกเขารู้ว่าองค์ประกอบภาพในงานศิลปะหมายถึงศิลปะ ลักษณะของพื้นผิว จัดเป็นองค์ประกอบภาพ เช่น เส้น ปริมาณ พื้นที่ รูปร่าง รูปร่าง วงจรแม่สี และลักษณะผิว แต่นักเรียนอาจยังไม่รู้ว่า “สิ่งแวดล้อม” คืออะไร และแตกต่างจาก “ธรรมชาติ” อย่างไร ?

            สิ่งแวดล้อม งานทัศนธาตุ หมายถึงสิ่งที่อยู่รายล้อมชีวิตมนุษย์ สิ่งต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือพัฒนาโดยมนุษย์ส่งผลต่อช่วงอารมณ์และกระตุ้นการสร้างสรรค์งานศิลปะ ธรรมชาติ ทั้งคน สัตว์ พืช ภูเขา แม่น้ำ ทะเล ท้องฟ้า ฯลฯ เป็นแรงบันดาลใจให้คนสร้างสรรค์งาน  วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ บ้าน อาคารเรียน รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน เรือ ฯลฯ ธรรมชาติจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม เหตุการณ์และอุบัติเหตุ ซึ่ง ทัศนธาตุ สรุป มีผลเป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์สร้างสรรค์งานศิลปะทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย FAQ

สามารถพบเห็นได้ในทุกๆที่ไม่ว่าจะเป็น วิวที่สามารถมองเห็นได้ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ ท้องฟ้า หรือ ทุ่งนา ทุกๆสิ่งก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากส่วนประกอบของทัศนธาตุ

ทัศนธาตุเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตประจำวันซึ่งจะเป็นเครื่องสร้างแรงบันดาลใจหรือความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานศิลปะในการใช้ชีวิตประจำวันอีกทั้งเป็นแรงบันดาลใจในอีกหลายๆด้าน